ELURU-ASSOCIATIONS & ORGANISATIONS


Abhinaya Nruthya Bharathi , Sriramnagar. . . . .9440604934
Aksharam Arts , ChanakyapuriColony. . . . .9440376688
Fine Arts Acadamy , RaghavachariStreet. . . . .9440697932
Garikapati Arts Theatre , Ashok Nagar. . . . .9394756519
Helapuri Kalakarula Sankshama Sangham , Y.M.H.A.HallRoad. . . . .9440111673
Nruthya njalikala niketan , Power pet. . . . .9866006947
Rasana Sahithi Sanskruthika Samstha , Satrampadu. . . . .9959510450
S.P.S.Music Acadamy , Power pet. . . . .9440549075
Sahithya Mandali , Ramakrishnapuram. . . . .234493
Satya Kuchipudi Natya Acadamy , Power pet. . . . .9848122413
Sri Neeraja Nruthya Academy , R.R.pet. . . . .9441554898