BHIMAVARAM-AYURVEDA HOSPITALS

Basavayya Ayurveda Hospital
P.P Road
, 9848162013

Sri Sanjeevini Kerala Ayurveda Hospital
jp road
, 9885559650

Sri Satyadeva Ayurveda Vaidyasala
Dr.D.Anil Kumar, M.D
Sarovar Road, Srirampuram
222030, 9440361634

Sri Surya Ayurvedic Nilayam (Agency)
K.V.V.S.Raju, P.M.P
, 9440456494

The Kairaly Ayurvedic Panchakarma Centre
dno:27-9-4/1, srirampuram
224928,