ELURU-SANITARY WARE STORES

V.R.K.Sanitary & Paints
G.N.T.Road urinal
251798

Baba Sanitary ware
Eluru
250123
9866070123

Lakshmi & Co
Gavaravaram
250668

Lakshmi Panduranga Engineering Company
G.N.T.Road
Power pet
222659 ®230536
9440309963

Lakshmi Sanitary
Reliance Petrol Bunk Beside
G.N.T.road
235990

Ratna Paints & Sanitary
Thrinadh ClothStores Opp.
R.R.Pet
239057
9848499497

Sai Krishna Traders
Benarjeepet
668539
9848606069

Sai Varasiddhi Vinayaka Sanitaryware
City Bus stand Opp.
G.N.T.road
222577 ®221553
9440456218

Sri Venkateswara Traders
Kanukolanu vari Street
Near Karravanthena
654858 (R)235339
99440376849

V.R.K.Sanitary & Paints
Near Karravanthena
G.N.T.road
231798

Venkateswara Sanitary
G.N.T.Road
Power pet
252169