ICE FACTORIES IN KAKINADA

ICE FACTORIES IN KAKINADA
Aiswarambica Ice Factory kakinada-ice
Ph 2354952

Devi Ice Factory
Ramanaiahpet,
Ph 2371884

Kanaka Lakshmi Ice Factory &.Cold Storage
31-1-50. Rajaji St
(0)2372102

Purna Ice Factory
Ph (R)2372898

Rekha Ice Industries
SP Nagar
, Ph 2364661

Sairam Ice Factory
Ph 2371517

Sesha Sal Ice Factory
Ramanaiapet
2347089,2350787

Sri Devi Srinivasa Ice Plant
Narasimha Rd.,
Ph 2345477

Sri Manikanta Ice Plant
SN Puram,
Ph 2373622,2346109

Sri Ravi Ice Factory
Sarpavaram
, 2379261

Sri Sairam Ice Factory
Ramanaiahpet,
Ph 2371517

Sri Surya Balaji Factory
Indira Nagar,
Ph 2374169

Sri Veeranjaneya Ice Plant
JN Pur,
Ph 2373029

Sri Venkata Satyaprasad Ice Factory
Ramanaiah Pet,
2348041

Sri Venkateswera Ice Candy Unit
Ashok Nagar,
Ph 2344054

Sri Vijaya Lakshmi Ice Factory
Vivekananda St.,
Ph 2378141

Sri Vijaya Tushara Ice Factory
Ramanaiahpet,
Ph 2374917

Tirumalesa Ice Factory
Ramanaiahpet…
.2341 037,2364392

Sree Gayathri Agencies
Plot No.235,Phase2,Ramanaiahpet,
Ph 2343888,
CeII:9247039254