KAKINADA-BIBLE MISSION

BIBLE MISSION IN KAKINADA


Abraham Church
Rev. Alapati Kristafer
KonitivadaViravasaram Mandalam
9866283658

Bethel Prayer Hall
Rev. J. PrabhudasSmt. J. Swaroopa
Alamuru
9849712416

Bethel Prayer Hall
Smt. D. Kantam
Jaddangi Rajavommamgi Mandalam
278345

Bible Mission Mahima Man Diram
Rev. D. Ratnaraju Smt.D. Sarojini
Ramireddy PalliKadiyam Mandalam
9949147491 9704306169

Ebenizer Mandiham Rev.P. Devakumar
Katrenikona Mandalam
9866757246

Gethese Prayer Hall
Rev. I Abhisheka Rao
Chilrada Pithapuramandalam
9704287930

Karmelu Prayer Hall
Rev. K. Raiakishor
MolleruGokavaram Mandalam
9959400970

Karmelu Prayer Hall
Rev. G. John Kristoer
OppA.P.S.E.B Munimidivaram
(08856)272822
9866868270

Karmelu Prayer Hall
Rev. M. Michel raju
Donthikurru Mandalam
9949430477

Mahima Mandiram
Miss. M. Mahima keerthi
Gollalamamidada Pedhapudi Mo.
9348713370

Mahima Mandiram
Rev. K.Raj kumar
Rajugari tota NTR NagerAnaparthi
9849073807

Mahima Mandiram
Rev. T. SalyadasSmt T. Mery Ratnam
Vidyuth Nager

Maranatha Mahima Mandiram
Rev. 1. Maranatharao
Machavararn Rayavaram Mo.
9849239474

Penuyolu Prayer Hall
Smt. B. Sippora
Timmapuram Kakinada Rural
9849861834

Penijyolu Suvarna Mandiram
Rev. B. Suvarna Raju
Ganganapalli Kakinada Rural
9959469712

Prayer Hall
Rev. Garapati Satyam
penakanametta Kovvuru Mandalam
9393394327

Prayer Hall
Smt. K. Jayamma
Ch inn i mpetaYeleswaramMandalam
200136
9248783093

Prayer Hall
Smt.M.Esjheru RaniW/o Paramjolhi
ChinakorumilliKapileswara
9246695802

Raraju Prayer Hall
Rev. D. Shalemuraju
Smt.Enikumari Kirlampudi Mandalam
9848474270

Raraju Prayer Hall
Rev. R Sharon Kumar
Gurudwar JunctionVisakhaPatnam
9848137303

Rev. V. MOSERAJU
Yanam Pandicheri
9912282753

Shalem Prayer Hall
Rev. G. Paul
Pedapudi Pedapudi Mandalam
9866734018

Sharon Devalayam
Rev. R Suvarnakumar
Near Police LaneSamalakota
9347885559

Sharon Prayer Hall
Sri. S. Ravi Kumar
Smt.Kamala Samuel
Py kolheruA.P.Trayam
9347230714

Sharon Sogasu Mahimalayam
Rev. K. John Paul
Editha Mandapata
9866784926

Swarna Devalavam
Rev. M. SamuelSmt. M. Prabhavati
Ramanayyapeta Kakinada
9440355588