KAKINADA-DERMATOLOGISTS

DOCTORS DERMATOLOGISTS AND SKIN SPECIALISTS IN KAKINADA


Dr. Chandra Gupta Ts.
Ramaraopet
2349737,2361080

Dr.Pavankumar Moka
Civil Surgeon, Skin Specialist,
Ph 2378453

Dr.Ramarao Dv.
Srinagar
(H)2367578(R)2366246

Dr. Rama Rao D.
Santhi Nagar
(H)268442

Dr. Ravi V.
Sudha Skin clinic, 21-1-24,Salipet
2361155,2376635,(H)2368724

Dr.S.Srinivasa Sarma
Savitha Hospital, Sarpavaram Jn.,
Ph. .2384893,(R)2374975.2360654
98482 93832

Dr. Satyanarayana V.V.V.
Ph 2366454

Dr. Satyanarayana Y.
2-49E-9, Endowments Colony,
Ph (H)2378585(R)2368585

Dr.Satyavani K.
Vani Skin Clinic,RRPet
.(H)2372458

Dr.Sudha Skin Clinic
Dr. RAVI. V. M.D. D.D
Ph...2368424,2373677

Dr. Venkatesh M.
3 Light Junction.
Ph (H)2368424

Dr. Usharani B.
Sravani Complex,
Ph 2375573

Dr. Usharani B., M.B.B.S,D.D.
Sri Sai keerthna Brain, SpainHospital,Venket Nager
,Ph 2377510

Dr. Vijaya Kumar B.
Gandhinagar,
Ph 2374277

Kakinada Skin Centre
Dr.MettaVenkatesh,M.B.B.S, DO.,M.Dem.,D.N.B.(Derm), 11-11-8
NookalammaTemple Street,,
Ph.(H)2368424,2373787,(R)2373677